Over Bindkracht

24u van Bindkracht

VZW BINDKRACHT

Vzw Bindkracht biedt in Landen een warme thuis aan 13 jongvolwassenen met een beperking. Het is opgericht door de ouders van de jongeren, die geconfronteerd werden met de lange wachtlijsten in de gehandicaptenzorg.

We bieden dag-en nacht opvang en begeleiding in een huiselijke sfeer.

Onze Bindkrachtbewoners kunnen rekenen op een afwisselend activiteitenaanbod op maat van ieder.

Meer informatie over onze vzw vind je op onze website: www.vzwbindkracht.be

 

WAAROM HEBBEN WE TELKENS OPNIEUW GELD NODIG?

In Vlaanderen wachten meer dan 18 000 mensen met een beperking op het zorgbudget waar ze wel recht op hebben maar dat ze niet kunnen ontvangen wegens begrotingstekorten van de overheid.

Dit is echt rampzalig want geen zorgbudget betekent dat je dus ook effectief geen zorg of opvang kan bekostigen.

Vier van de dertien Bindkrachtbewoners ontvangen eveneens geen zorgbudget. Door onze solidaire werking en de giften die wij mogen ontvangen, kunnen wij deze mensen toch de nodige zorg geven.

Dus dankzij jullie steun, kunnen wij mensen met een beperking die anders nog jaren in de kou blijven staan, toch een warme opvang bieden!

Een dikke dank je wel!